ANUNȚURI

Anunț de vânzare prin licitație publică – teren din domeniul privat al comunei Tomești

în suprafață de 5887 mp, înscris în CF nr. 50240

  

Comuna Tomești, cod fiscal 15865574, cu sediul în comuna Tomești, Str. Principală, Nr. 682, jud. Harghita,  tel. 0266-378.118, e-mail tomesti.hr@gmail.com, reprezentat prin Kedves Robert-primar, vinde prin licitație publică deschisă, un teren din domeniul privat al comunei Tomești cu suprafața de 5887 m.p., situat în intravilanul comunei Tomești, jud. Harghita înscris în Cartea Funciară nr. 50240, sub nr. cadastral 50240.

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local Tomești nr.50 din 31.08.2023

Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanelor interesate de la Registratura Primăriei comunei Tomești.

Ședința publică de deschidere a ofertelor, va avea loc la data de 03.10.2023 orele:1100, la sediul Primăriei comunei  Tomești. Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei comunei Tomești până la data de 02.10.2023 orele: 1400.

Informații suplimentare se pot obține la tel.0266-378.118.
E-mail: tomesti.hr@gmail.com

Documentatie de atribuire priv. vanzarea prin licitatie publica

 

**********************

Oferta de vanzare teren 26.06.2023

Oferta de vanzare teren 06.04.2023

Oferta de vanzare teren 24.02.2023

***************************************

 

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA TOMEȘTI, cu sediul în com. Tomești, str. Principală, nr. 682, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Construire pod peste pârâul Babasa în comuna Tomești, județul Harghita” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Tomești, fn, domeniul public, jud Harghita.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

*********************

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri a străzilor din comuna Tomești

Proiect de hotarare nr. 55.2022

Proiect de hotarare 54.2022

Anunț

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea sau schimbarea

de denumiri de străzi și atribuirea numerelor poștale imobilelor din comuna Tomești

Proiect de hotărâre nr. 43.2022

 

Anunțuri

Anunți privind organizarea licitației principale de vânzare a masei lemnoase

Proces verbal de preselectie 2022

Anunti si APV 2022

Caiet de sarcini vanzarea masa lemnoasa pe picior

 

 

Ofertă de vânzare teren – august 2022

Oferta de vanzare teren august 2022

Ofertă de vânzare teren – iunie 2022

Oferta de vanzare teren 06.2022.5

Oferta de vanzare teren 06.2022.6

Ofertă de vânzare teren

Oferta de vanzare teren 2022.04

Ofertă de vânzare teren

Oferta de vanzare teren 2022

 

ANUNȚI

privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunti RPL2021

 

Ofertă de vânzare teren

Oferta de vânzare teren

 

Anunți promovare grad

Anunti promovare

 

 

Anunți concurs

Anunt concurs

 

 

ÎNȘTIINȚARE

 Centrul Militar Judeţean Harghita adresează rugămintea de a informa tinerii – bărbaţi care au împlinit vârsta de 18 ani să se prezinte la Sediul Centrului Militar Judeţean Harghita din municipiul Miercurea Ciuc, Strada Piaţa Cetăţii Nr. 1 pentru a fi luaţi în evidenţă.
Neprezentarea cetăţenilor la centrele militare în termen de 6 luni de la data împlinirii vârstei de 18 ani constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei.
Nu se vor prezenta cetăţeni care au satisfăcut stagiul militar, cetăţeni care au fost luaţi deja în evidenţă şi cetăţenii care deţin certificat de handicap.


 

 

Lista anunțuri publicitare

 

Studiu de Fezabilitate (S.F.) a lucrărilor de construcții “Amenajare teren în jurul stații de autobuz

Studiu de fezabilitate a lucrarilor de constructii Amenajarea statiilor de autobuz

 

 

Servii de proiectare având ca obiect  “Amenajarea  stațiilor  de autobuz”

Proiectare Amenajare statiilor de autobuz

 

Lucrări “Amenajarea  stațiilor  de autobuz”

Lucrari Amenajarea statiilor de autobuz

 

Închiriere

Documentatia pentru ofertanti Anunt1

Documentatia pentru ofertanti Anunti2

 

ANUNȚ PUBLIC

 COMUNA TOMEȘTI cu sediul în jud. Harghita, com. Tomești, sat Tomești, nr. 682, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediuluide către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat „Amenajare piață multifuncțională”, propus a fi realizat în com. Tomești, sat Tomești, nr. 194, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro