Ofeta de vânzare teren

Oferta de vânzare teren

 

Állásajánlat: 2021 szeptember – Egészségügyi szakápoló:

https://caritas-ab.ro/career/egeszsegugyi-szakapolo-53/

 

Sajtóközlemény: 2021 augusztus – Földgázhálozat Csíkszenttamás község:

Comunicat_de_Presa_Danesti HU v5 semnat

 

Hirdetés

Anunti promovare

Álláshidetés

Csíkszenttamás község Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet katasztrófavédelmi parancsnok állás betöltésére meghatározatlan időre.

Allashirdetes

 

ÉRTESÍTŐ

 

 A Hargita Megyei Katonai Központ tájékoztatja azokat a fiatal férfiakat, akik betöltötték 18. életévüket, hogy a születésnapjukat követő hat hónapban – nyilvántartásba vétel céljából – szíveskedjenek megjelenni a Hargita Megyei Katonai Központ csíkszeredai székhelyén (Vár tér 1.szám).

A fenti kötelezettséget a 2005 december 16-án hozott 395-ös törvény mondja ki, amelyet a 223/2010-es törvény alapján egészítettek ki.

A tájékoztatás értelmében, amennyiben az adott fiatal nem jelenik meg hat hónappal azt követően, hogy betöltötte 18. életévét, 100-300 lejes pénzbírsággal büntethető.
Nem köteles megjelenjen az, aki teljesítette a sorkatonai szolgálatot, akit már nyilvántartásba vettek, illetve aki bármilyen jellegű fogyatékossággal él.

 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 Csíkszenttamás község Önkormányzata nyílt árverésre bocsájt bérbeadás céljából, a tulajdonában levő ipari területből 120 m2  és a hozzá tartozó épületből 100 m2 kereskedelmi tevékenység folytatásához.

Az árverés időpontja: 2019 február 21. 1000 óra.

Bővebb információt a Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy a 0266-378.118 –as telefonszámon kérhetnek az érdekeltek.

Az árverésre jelentkezők számára a szükséges dokumentumok az alabbi linken letölthetőek:

Documentatia pentru ofertanti Anunt1

 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 Csíkszenttamás község Önkormányzata nyílt árverésre bocsájt bérbeadás céljából, a tulajdonában levő ipari területből 300 m2  és a hozzá tartozó épületből 90 m2 kereskedelmi tevékenység folytatásához.

Az árverés időpontja: 2019 február 21. 1200 óra.

Bővebb információt a Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy a 0266-378.118 –as telefonszámon kérhetnek az érdekeltek.

Az árverésre jelentkezők számára a szükséges dokumentumok az alabbi linken letölthetőek:

Documentatia pentru ofertanti Anunti2

HIRDETÉS

 CSÍKSZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy „Multifunkcionális tér kialakítása”, Hargita megye, Csíkszenttamás kӧzség, Csíkszenttamás falu, 194 szám alatt megvalósítandó tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2018 november 20-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

         A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca, 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 

ANUNȚ PUBLIC

 COMUNA TOMEȘTI cu sediul în jud. Harghita, com. Tomești, sat Tomești, nr. 682, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediuluide către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat „Amenajare piață multifuncțională”, propus a fi realizat în com. Tomești, sat Tomești, nr. 194, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro