Fűtéstámogatás

F E L H Í V Á S!

A Csíkszenttamás Község Polgármesteri Hivatal Szociális osztálya a lakosság tudomására hozza, hogy 2019. október 15-től  ismét igényelhetik a fűtéspótlékot a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán. Újdonság, hogy 2011 óta először módosult az az egy főre eső nettó jövedelemhatár, amelyre még megkaphatják a családok a segélyt: a korábbi 615 lejről 750 lejre emelték az összeget.

A típusnyomtatványokhoz a Polgármesteri Hivatal Szociális irodáján lehet hozzájutni. A fűtéstámogatás megszerzéséhez a szükséges iratokat november 15-ig kérjük eljuttatni.

Szükséges okmányok a dossziéhoz (másolatok):

–          kérés és saját felelősségre tett nyilatkozat

–          bizonyító okiratok a család összetételét illetően

–          okiratok a tulajdonban lévő lakást vagy a javakat illetően, beleértve azt is ha más hatósági körzetben vannak

–          igazolás a családtagok nettó jövedelméről a kérelmezés előtti hónapot illetően – eredeti

–          a kérésben említett egyéb bizonyító okiratok: a nettó jövedelmet bizonyitó igazolás, nyugdijszelvények, munkanélküliségi segélyek, állami juttatási szelvények stb. – eredet

·         személyi igazolvány másolatok, 14 éven aluli gyerekeknek keresztlevél másolat;

A GYEREKSEGÉLYT ÉS A CSALÁDI PÓTLÉKOT NEM KELL BELESZÁMITANI!!!

·         bérházban lakók számára hivatalos bérleti szerződés, hogy szerepelnek az adott címen.

A 70/2011- es Sürgősségi Kormányrendelet értelmében a következő személyek nem jogosultak fűtéspótlékra:

1)   az egy személyre eső jövedelem nagyobb, mint 750 lej

2)   több lakással rendelkezik

3)   az alábbiakban felsorolt járművek vagy gépek valamelyikével rendelkezik:

–      10 évesnél fiatalabb személygépkocsi

–      2 vagy több 10 évnél idősebb személygépkocsi

–      haszonjármű, kamion, kisbusz

–      traktor, mezőgazdasági gépek

–      kalapácsmalom, körfűrész (cirkula), láncfűrész, fafeldolgozó gépek

4)   3 000 lejnél nagyobb banki betét

5) 2 000 m2 –nél (20 ár) nagyobb belterület

*** Mezőgazdasági terület/állatok után az éves jövedelmi értéket a szociális irodán számolják ki, amely nem haladhatja meg egyedülálló személy esetén az 1000 eurót és család esetén a 2500 eurót.

Az Uniós támogatást is be kell írni. (összérték/12)

A hamis nyilatkozat, amelyben több családtag, vagy kisebb jövedelem szerepel, mint a valóságban, bűncselekménynek minősül és a Büntetőtörvénykönyv rendelkezései alapján büntetést von maga után.

2019 november 15 és 2020 március 31. között ha változás történik anyagi vagy családi összetétel szinten, kötelesek jelenteni 5 (öt) napon belül a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán!

Polgármesteri Hivatal

Szociális Iroda