Közbeszerzés, Beruházások

Hirdetések

Csíkszenttamás Község Polgármesteri Hivatala várja az árajánlatokat a következő hirdetésre:

Fakitermelés és szállitás

Caiet de sarcini expl. masa lemnoasa