Egyébb szocális szolgáltatások

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Hargita Megye Tanácsának alárendelt intézménye, mely 2005. január 1-én jött létre.

Felnőttvédelem terén (magukra hagyott személyek, idős személyek, stb.) segítséget nyújt a nehézséggel küszködő személyeknek tanácsadással, valamint megfelelő szolgáltatások biztosításával – pénzbeli- és más anyagi támogatások, jogi képviselet –, amelyek támogatják a bajba jutott személyt abban, hogy önállóan vagy családja segítségével átléphessen a kritikus helyzeten.

Fogyatékossággal élő személyek védelme terén, szociális szolgáltatások, tanácsadás, ellátás, kezelés, rehabilitáció, szakképzési tanácsadás és szakképzés, illetve egyéb, a fogyatékossággal élő személy igényeinek megfelelő szolgáltatások által biztosítja jogaik védelmét. A fenti szolgáltatások a fogyatékosság mértékét igazoló bizonylat alapján vehetőek igénybe.

Felnőttek fogyatékosságát megállapító megyei orvosi szakbizottság

A felnőttek fogyatékosságát megállapító bizottság tevékenysége felértékelni a fogyatékos személyek súlyossági állapotát és besorolni a megfelelő fogyatékossági fokozatba. 
Tevékenységük célja a fogyatékkal élő személyek helyes elbírálása az egészségügyi állapotuknak megfelelően.
Javasolva az egyéni rehabilitációs tervet, segítenek az egyén esélyegyenlőségének biztosításában a társadalmi – szociális életben.
A sérült személyek megjelenhetnek az orvosi szakbizottság előtt, és joguk van kérni a szakvizsgálatot.

A következő személyek jelentkezhetnek besorolásra: akiknek fizikai, szomatikus, szenzoriális vagy elme – ideggyógyászati fogyatékossága van, amely gátolja vagy megakadályozza az egyén esélyegyenlőségét a társadalmi szociális életben, különös tekintettel életkor, nem, anyagi lehetőségek, szociális és kulturális élettérre.

A felértékeléshez személyes jelenlét szükséges, a nagyon súlyos fogyatékkal rendelkező személyek esetében családorvosi szakvéleményezés és esetleírás alapján mentesülhet a személyes megjelenés alól.
Fogyatékossági fokot igazoló utolsó okirat besorolását, az 51/2017-es számú sürgösségi kormányrendelet szerint, 30 nappal a kézbevétel után az illetékes közigazgatási bíróságnál  lehet fellebezni. A bírósághoz benyújtott kérelem mentes a bélyegilleték alól.

A fellebbezést a felnőttek fogyatékosságát megállapító bizottság titkárságához kell benyújtani, amely után a fellebezőket, a 448/2006. Sz. Törvény szerint, az illetékes bírósághoz lesznek irányítva.

Fogyatékosságot megállapító okmány megszerzéséhez szükséges iratok:

 • Személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat
 • Szakorvosi leírás, a jelenlegi állapotáról – 3 hónapnál ne legyen régebbi (vagy friss korházi kibocsájtó – eredeti)
 • Orvosi leírás  (típusnyomtatvány) a családorvostól
 • Környezettanulmány a lakóhelyhez tartozó polgármesteri hivatal, szociális osztályáról
 • Jövedelmi igazolás – a pénzügytől
 • Nyugdíjszelvény (eredeti és 3 hónapnál ne legyen régebbi)
 • Munkahelyi igazolás, megjelölve a munkakört és a nettó jövedelmet
 • Munkaképességet megállapító orvosi határozat – másolat
 • Betegség kialakulásának időpontját igazoló iratok:
 1. Kórházi kibocsájtók
 2. Katonakönyv (csak ha fel volt mentve!)
 3. Iskolai igazolás (csak ha fel volt mentve!)
 • Régi fogyatékossági bizonylat (ha van).

Forrás: http://www.dgaspchr.ro/